Zebra

Zašto zebra pase travu?
Da pojede zaklon lavu,
Jer visoka trava treba
Lavu zebru da uvreba.