Žirafa

U Africi, posle lafa,
Najstrašnija je žirafa,
Životinja na tri sprata,
Visoka je ko moj tata.