Nilski konj

Kažu konj iz reke Nila
Ima više od sto kila.
Ja bih tome raritetu
Reko: Smesta na dijetu.