Kamila

Jedan čovek iz Sahare
Nema konja ni magare,
Pa je moro da uzjaše
Zver koje se deca plaše.